26. Međunarodna karstološka škola “Klasični krš”
26. Međunarodna karstološka škola “Klasični krš”
Objavljeno: 2 srp, 2018

Od 18. do 22. lipnja 2018 održana je 26. Međunarodna karstološka škola “Klasični krš”. Međunarodna karstološka škola je ove godine bila posvećena temi „Špilje otvorene za javnost i znanost“. Naše djelatnice Najla Baković i Jelena Fressl sudjelovale su na ovom važnom regionalnom skupu s usmenim priopćenjem pod nazivom „Disruption of the subterranean ecosystem continuum caused by lampenflora”. U ovom su skupu prezentirale presjek potencijalnih utjecaja prisutnosti lampenflore na stabilnost karakterističnih ekoloških uvjeta koji vladaju u špiljama.

Vrijednost podzemnih krških ekosustava prepoznata je na razini Europske unije te su uvršteni kao ciljni stanišni tipovi mreže Natura 2000 pod nazivom Špilje i jame zatvorene za javnost (8310) te Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje (8330). Neke špilje koje su zaštićene u sklopu Ekološke mreže RH djelomično su otvorene za javnost zbog iznimno vrijednih estetskih obilježja. Očuvanje prirodne stabilnosti ranjivog podzemnog ekosustava, unatoč pritiscima brojnih posjetitelja te umjetne rasvjete, stoga predstavlja veliki izazov. Znanstveni podaci prikupljeni u špiljama otvorenima za posjetitelje značajno doprinose razumijevanju funkcioniranja podzemnih ekosustava koji su još uvijek nedovoljno istraženi.

Hrvatska osim svog raznolikog reljefa, broji i puno dubokih, prekrasnih špilja. Ako vas zanimaju špilje, pogledajte ovaj popis najljepših špilja u Hrvatskoj – no imajte na umu da nisu sve špilje u Hrvatskoj otvorene za javnost te ne biste nikada samoinicijativno i bez stručne pomoći trebali ulaziti u iste.

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

U razdoblju od 2021. do 2023. godine provodili smo projekt „Istraživanje biljne raznolikosti travnjaka na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i šireg područja Like“. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 200 ploha na kojima je provedeno šestomjesečno praćenje....