U periodu od 18. do 22. lipnja 2018 održana je 26. Međunarodna karstološka škola “Klasični krš” koja je ove godine bila posvećena temi „Špilje otvorene za javnost i znanost“. Naše djelatnice Najla Baković i Jelena Fressl sudjelovale su na ovom važnom regionalnom skupu s usmenim priopćenjem pod nazivom „Disruption of the subterranean ecosystem continuum caused by lampenflora” u kojem su prezentirale presjek potencijalnih utjecaja prisutnosti lampenflore na stabilnost karakterističnih ekoloških uvjeta koji vladaju u špiljama.

Vrijednost podzemnih krških ekosustava prepoznata je na razini Europske unije te su uvršteni kao ciljni stanišni tipovi mreže Natura 2000 pod nazivom Špilje i jame zatvorene za javnost (8310) te Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje (8330). Međutim, čak i neke špilje koje su zaštićene u sklopu Ekološke mreže RH djelomično su otvorene za javnost zbog njihovih iznimno vrijednih estetskih obilježja. Očuvanje prirodne stabilnosti ranjivog podzemnog ekosustava, unatoč pritiscima brojnih posjetitelja te umjetne rasvjete, stoga predstavlja veliki izazov. Znanstveni podaci prikupljeni u špiljama otvorenima za posjetitelje značajno doprinose našem razumijevanju funkcioniranja podzemnih ekosustava koji su još uvijek nedovoljno istraženi.

About Post Author