Dana 15. veljače 2019. u Zagrebu je održan 3. Simpozij o biologiji slatkih voda (SOBS) u organizaciji Hrvatskog udruženja slatkovodnih ekologa (HUSEk) i Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) Sveučilišta u Zagrebu. Na simpoziju su predstavljena aktualna istraživanja vezana za biologiju i ekologiju slatkovodnih ekosustava, uključujući aspekte zaštite prirode te utjecaja globalnih promjena i čovjeka na slatkovodne ekosustave. Plenarana predavanja bila su posvećena problematici povremenih vodotoka te problematici bioraznolikosti i taksonomije cijanobakterija.

Naša djelatnica, Najla Baković, održala je usmeno priopćenje na temu prvih podataka o mikroorganizmima na staništu endemskog sjevernog dinarskog špiljskog školjkaša (Congeria jalzici) pod nazivom: Protist assemblages associated with the endemic subterranean bivalve Congeria jalzici Morton & Bilandžija, 2013 (Bivalvia: Dreissenidae) (autori: Baković N., Puljas S., Baković R., Ozimec R., Ostojić A., Mesić Z., Hudina S.). Također je sudjelovala, kao jedan od koautora, na priopćenju Biodiversity of Lake Crveno jezero (Red Lake) aquatic ecosystem (autori: Ozimec R., Jalžić B., Jelić D., Baković N., Brancelj A., Ćetković H., Gligora Udovič M., Karaman G., Komnenov M., Slapnik R.) na kojem su izloženi rezultati bioloških istraživanja Crvenog jezera kraj Imotskog.

Zbornik sažetaka s ovog simpozija nalazi se na sljedećem linku: http://www.husek.hr/wp-content/uploads/2019/02/Book-of-Abstracts-SOBS-2019.pdf

About Post Author