Simpozij o biologiji slatkih voda
3. Simpozij o biologiji slatkih voda
Objavljeno: 28 velj, 2019

Dana 15. veljače 2019. godine u gradu Zagrebu je održan 3. Simpozij o biologiji slatkih voda (SOBS). Organizirali su ga Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa (HUSEk) i Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) Sveučilišta u gradu Zagrebu. Na simpoziju su predstavljena aktualna istraživanja vezana za biologiju i ekologiju slatkovodnih ekosustava, uključujući aspekte zaštite prirode te utjecaja globalnih promjena i čovjeka na slatkovodne ekosustave. Plenarana predavanja bila su posvećena problematici povremenih vodotoka, isto kao i problematici bioraznolikosti i taksonomije cijanobakterija.

Naša djelatnica, Najla Baković, održala je usmeno priopćenje na temu prvih podataka o mikroorganizmima na staništu endemskog sjevernog dinarskog špiljskog školjkaša (Congeria jalzici). Naziv njenog priopćenja bio je Protist assemblages associated with the endemic subterranean bivalve Congeria jalzici Morton & Bilandžija, 2013. (Bivalvia: Dreissenidae) (autori: Baković N., Puljas S., Baković R., Ozimec R., Ostojić A., Mesić Z., Hudina S.). Također je sudjelovala, kao jedan od koautora, na priopćenju Biodiversity of Lake Crveno jezero (Red Lake) aquatic ecosystem (ostali autori: Ozimec R., Jalžić B., Jelić D., Baković N., Brancelj A., Ćetković H., Gligora Udovič M., Karaman G., Komnenov M., Slapnik R.) na kojem su izloženi rezultati bioloških istraživanja Crvenog jezera kraj Imotskog.

Ako vas zanima Simpozij o biologiji slatkih voda, sažetak istog možete pogledati ovdje.

Novi pokretni ekološki laboratorij (PEL)

Novi pokretni ekološki laboratorij (PEL)

Tvrtka Dvokut-Ecro već dugi niz godina posjeduje akreditaciju prema zahtjevima norme ISO/IEC 17025:2017 za ispitivanje kvalitete zraka i emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora u području otpadnih plinova i vanjskog zraka. Od nedavno se možemo...