Dokumenti u području gospodarenja otpadom

Naše usluge u području gospodarenja otpadom uključuju:

– izradu planova gospodarenja otpadom
– izradu elaborata gospodarenja otpadom
– izradu projekata
– izradu studija izvedivosti
– pripremu studija o utjecaju zahvata na okoliš ili elaborata zaštite okoliša
– pripremu dokumentacije potrebne za ishođenje okolišne dozvole (IPPC), uključujući izradu Temeljnog izvješća
– ispitivanje odlagališnih plinova
– stručne poslove za potrebe Registra onečišćavanja okoliša (ROO)
– određivanje vrsta otpada, opasnih svojstava otpada te uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada
– izradu sanacijskih elaborata, sanacijskih programa i sanacijskih izvješća