EU javna nabava

header

„InENPro – Investment in Environmental Protection“

Na dan 16.08.2019. godine tvrtka DVOKUT-ECRO d.o.o. uspješno je završila s provedbom projekta :
“InEnPro – Investment in Environmental Protection„
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:

 • Doprinijeti jačanju regionalne konkurentnosti kroz razvoj MSP te razvoju novih kompetencija i stvaranju novih radnih mjesta

Specifični cilj projekta:

 • Poboljšana tehnološka spremnost i prošireni kapaciteti za razvoj tvrtke korištenjem novih tehnologija

Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta: “ InEnPro – Investment in Environmental Protection“
 • Trajanje: 16/08/2017 – 16/08/2019
 • Vrijednost projekta: 5.996.439,40 kuna
 • EU sufinanciranje: 2.114.797,81 KUNA
 • Korisnik: DVOKUT-ECRO d.o.o.

Očekivani rezultati provedbe:

 • Povećani prihod od prodaje
 • Povećani prihod od izvoza
 • Stvaranje novih radnih mjesta

Kontakt osoba:

Tajana Uzelac Obradović;  +385 1 6114 867; tajana.uzelac@dvokut-ecro.hr

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

U sklopu projekta „InEnPro – Investment in Environmental Protection“ sukladno prilogu 4. „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“ DVOKUT-ECRO d.o.o. objavljuje slijedeće postupke javne nabave:

 1. Prikolica s uređajima i edukacija

Dokumentacija za nadmetanje

-Odluka o odabiru najbolje ponude

2. Nabava 05-Uređaj za analizu dimnih plinova

Dokumentacija za nadmetanje

-Odluka o odabiru najbolje ponude

3. Nabava 07-Uređaj za odlagališne plinove

Dokumentacija za nadmetanje

-Odluka o odabiru najbolje ponude

4. Nabava 08-Oprema za bušenje tijela odlagališta

Dokumentacija za nadmetanje

-Odluka o odabiru najbolje ponude

5. Nabava 09-Software za potrebe mjerenja odlagališnih plinova

Dokumentacija za nadmetanje

-Odluka o odabiru najbolje ponude

6. Nabava 12-Ronilačka oprema

Dokumentacija za nadmetanje

-Odluka o odabiru najbolje ponude

7. Nabava 13-Plutajuća mjerna postaja i edukacija

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru najbolje ponude

8. Nabava 04-Kalibracijski plinovi

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru najbolje ponude

9. Nabava 22-Softver za 2D i 3D projektiranje i izradu tehničke dokumentacije – Autocad ili jednakovrijedno

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru najbolje ponude

10. Nabava 21-Softver za izradu karata – ArcGIS ili jednakovrijedno

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru najbolje ponude

11. Nabava 16-Softver za modeliranje morskih struja

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru najbolje ponude

12. Nabava 10-Uređaj za mjerenje radioaktivnosti i izobrazba za rad s uređajem za mjerenje radioaktivnosti

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru najbolje ponude

13. Nabava 20-Softver za razvoj poslovanja

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru najbolje ponude

14. Nabava 24-Softver za modeliranje geoloških parametara

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru najbolje ponude

15. Nabava 19-Strujomjer

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru najbolje ponude

Više informacija:

Tajana Uzelac Obradović

Tel: +385 1 6114 867

Email: tajana.uzelac@dvokut-ecro.hr

www.strukturnifondovi.hr