EU Javna nabava

U sklopu projekta „InEnPro – Investment in Environmental Protection“ sukladno prilogu 4. „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“ DVOKUT-ECRO d.o.o. objavljuje slijedeće postupke javne nabave:

  1. Prikolica s uređajima i edukacija

Dokumentacija za nadmetanje

-Odluka o odabiru najbolje ponude

2. Nabava 05-Uređaj za analizu dimnih plinova

Dokumentacija za nadmetanje

-Odluka o odabiru najbolje ponude

3. Nabava 07-Uređaj za odlagališne plinove

Dokumentacija za nadmetanje

-Odluka o odabiru najbolje ponude

4. Nabava 08-Oprema za bušenje tijela odlagališta

Dokumentacija za nadmetanje

-Odluka o odabiru najbolje ponude

5. Nabava 09-Software za potrebe mjerenja odlagališnih plinova

Dokumentacija za nadmetanje

-Odluka o odabiru najbolje ponude

6. Nabava 12-Ronilačka oprema

Dokumentacija za nadmetanje

-Odluka o odabiru najbolje ponude

7. Nabava 13-Plutajuća mjerna postaja i edukacija

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru najbolje ponude

8. Nabava 04-Kalibracijski plinovi

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru najbolje ponude

9. Nabava 22-Softver za 2D i 3D projektiranje i izradu tehničke dokumentacije – Autocad ili jednakovrijedno

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru najbolje ponude

10. Nabava 21-Softver za izradu karata – ArcGIS ili jednakovrijedno

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru najbolje ponude

11. Nabava 16-Softver za modeliranje morskih struja

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru najbolje ponude

12. Nabava 10-Uređaj za mjerenje radioaktivnosti i izobrazba za rad s uređajem za mjerenje radioaktivnosti

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru najbolje ponude

13. Nabava 20-Softver za razvoj poslovanja

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru najbolje ponude

14. Nabava 24-Softver za modeliranje geoloških parametara

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru najbolje ponude

15. Nabava 19-Strujomjer

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru najbolje ponude

Više informacija:

Tajana Uzelac Obradović

Tel: +385 1 6114 867

Email: tajana.uzelac@dvokut-ecro.hr

www.strukturnifondovi.hr