InENPro

header

„InENPro – Investment in Environmental Protection“

Na dan 16.08.2019. godine tvrtka DVOKUT-ECRO d.o.o. uspješno je završila s provedbom projekta :
“InEnPro – Investment in Environmental Protection„
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:

  • Doprinijeti jačanju regionalne konkurentnosti kroz razvoj MSP te razvoju novih kompetencija i stvaranju novih radnih mjesta

Specifični cilj projekta:

  • Poboljšana tehnološka spremnost i prošireni kapaciteti za razvoj tvrtke korištenjem novih tehnologija

Osnovni podaci o projektu:

  • Naziv projekta: “ InEnPro – Investment in Environmental Protection“
  • Trajanje: 16/08/2017 – 16/08/2019
  • Vrijednost projekta: 5.996.439,40 kuna
  • EU sufinanciranje: 2.114.797,81 KUNA
  • Korisnik: DVOKUT-ECRO d.o.o.

Očekivani rezultati provedbe:

  • Povećani prihod od prodaje
  • Povećani prihod od izvoza
  • Stvaranje novih radnih mjesta

Kontakt osoba:

Tajana Uzelac Obradović;  +385 1 6114 867; tajana.uzelac@dvokut-ecro.hr

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr