biljne raznolikosti
Istraživanje biljne raznolikosti travnjačkih zajednica za NP Plitvice
Objavljeno: 16 tra, 2021

Započeli smo s projektom Istraživanje biljne raznolikosti travnjačkih zajednica, koji provodimo za Nacionalni park Plitvička jezera!

Travnjačke površine i travnjačke zajednice čine važnu sastavnicu kopnenih ekosustava, uzevši u obzir njihov biljno geografski, ekološki te floristički značaj. Na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i okolnih područja travnjaci ne predstavljaju primarni tip vegetacije već su nastale kao rezultat dugogodišnjeg suživota čovjeka i prirode. Travnjačka staništa prepoznata su kao vrijedni centri bioraznolikosti te je utvrđena potreba za njihovim očuvanjem. Ova vrlo osjetljiva staništa podložna su prirodnoj sukcesiji potrebno. Zbog ovoga ih je kontinuirano istraživati i pratiti te poduzimati aktivne mjere upravljanja.

Svrha projekta je prikupljanje podataka o vrstama koje naseljavaju travnjačke površine unutar Parka te u širem području kroz dvije godine. Ovaj proces radimo kako bi se prikupili podaci biljne raznolikosti travnjaka te o njihovom funkcioniranju na predmetnom području.

U periodu od 26. do 28. ožujka 2021. odradili smo prvi teren na kojem smo odredili površine travnjaka koje ćemo pratiti!

Travnjaci u NP Plitvička jezera

Zbog potrebe za prostorom koji će mu omogućiti napasanje stoke i uzgoj hrane čovjek je i na ovim prostorima davno posegnuo za intervencijom u prirodni prostor i tako stvorio nova staništa i uvjete za povećanu bioraznolikosti i stabilnost ekosustava.

Zahvaljujući ljudskoj aktivnosti nastali su, sa staništa bioraznolikosti, iznimno bogati otvoreni krajobrazi važni za opstanak brojnih biljnih i životinjskih vrsta.

Više o travnjacima u NP Plitvičja jezera pročitajte na njihovoj službenoj web stranici.

Novi pokretni ekološki laboratorij (PEL)

Novi pokretni ekološki laboratorij (PEL)

Tvrtka Dvokut-Ecro već dugi niz godina posjeduje akreditaciju prema zahtjevima norme ISO/IEC 17025:2017 za ispitivanje kvalitete zraka i emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora u području otpadnih plinova i vanjskog zraka. Od nedavno se možemo...