Istraživanje biljne raznolikosti travnjačkih zajednica za NP Plitvice
Objavljeno: 16 tra, 2021

Započeli smo s projektom Istraživanje biljne raznolikosti travnjačkih zajednica, koji provodimo za Nacionalni park Plitvička jezera!

Travnjačke površine i travnjačke zajednice čine važnu sastavnicu kopnenih ekosustava, uzevši u obzir njihov biljno geografski, ekološki te floristički značaj. Na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i okolnih područja travnjaci ne predstavljaju primarni tip vegetacije već su nastale kao rezultat dugogodišnjeg suživota čovjeka i prirode. Travnjačka staništa prepoznata su kao vrijedni centri bioraznolikosti te je utvrđena potreba za njihovim očuvanjem. Kako se radi o vrlo osjetljivim staništima koja su podložna prirodnoj sukcesiji potrebno ih je kontinuirano istraživati i pratiti te poduzimati aktivne mjere upravljanja.

Svrha projekta, je prikupljanje podataka o vrstama koje naseljavaju travnjačke površine unutar Parka te u širem području, kroz period od dvije godine, kako bi se prikupili podaci o raznolikosti travnjaka te njihovom funkcioniranju na predmetnom području.

U periodu od 26. do 28. ožujka 2021. odradili smo prvi teren, na kojem smo odredili površine travnjaka koje ćemo pratiti!

Završena SUO za najveće uzgajalište bijele ribe u Hrvatskoj

Završena SUO za najveće uzgajalište bijele ribe u Hrvatskoj

Dvokut-ECRO izradio je studiju o utjecaju na okoliš, a prošli mjesec završen je postupak procjene utjecaja na okoliš za novo uzgajalište Cromarisa. Uzgajalište je planirano kod otoka Maun u Zadarskoj županiji. Planirani kapacitet je 5.000 t godišnje, što čini ovo...

Mapiranje odgovornih poslovnih praksi prema djeci u Hrvatskoj

Mapiranje odgovornih poslovnih praksi prema djeci u Hrvatskoj

DVOKUT-ECRO je tijekom ove godine bio uključen u projekt Mapiranje odgovornih poslovnih praksi prema djeci u Hrvatskoj, a u organizaciji UNICEF-a, Savjetodavnog odbora za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje, a u izvedbi studenata i studentica Ekonomskog...