Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like
Objavljeno: 18 kol, 2023

U razdoblju od 2021. do 2023. godine provodili smo projekt „Istraživanje biljne raznolikosti travnjaka na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i šireg područja Like“. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 200 ploha na kojima je provedeno šestomjesečno praćenje.

Naglasak prve godine istraživanja bio je na području Nacionalnog parka Plitvička jezera koji je od prije poznat po velikoj raznolikosti biljnih vrsta i zajednica. Iako je fokus istraživanja bio na travnjačkim zajednicama, obuhvaćeno je i nekoliko cretova koji spadaju među najugroženija staništa u Hrvatskoj. Tijekom prve godine, dio istraživanja se provodio i na području odabranih krških polja (Vrhovinsko polje, Lapačko polje, Bjelopolje i Koreničko polje). Pritom smo imali priliku svjedočiti velikom kontrastu između intenzivno korištenih ploha za ispašu i košnju, ploha koje su umjereno ili slabo korištene te napuštenih ploha na kojima je uznapredovala sukcesija.

Druga godina istraživanja obuhvatila je 30 ploha na području Velebita, a koje su se nalazile u sklopu Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Međutim, veći dio istraživanja (70 ploha) bio je usmjeren na bogata i raznolika krška polja kao važne lokalitete za raznolikost i očuvanje travnjaka: Ličko polje, Krbavsko polje, Podlapačko polje, Gacko polje, Lipovo polje i Krbavicu.

Na istraživanim plohama zabilježeno je preko 4000 nalaza koji pripadaju preko 700 različitih biljnih vrsta. Među njima je važno izdvojiti brojne vrste koje se nalaze na Crvenom popisu vaskularne flore Republike Hrvatske, a kojima prijeti visok rizik od izumiranja – 4 kritično ugrožene vrste (CR), 15 ugroženih vrsta (EN) i 11 osjetljivih vrsta (VU). Osim rijetkih, strogo zaštićenih i endemskih biljnih vrsta, zabilježena je i velika raznolikost biljnih zajednica od kojih čak 15 spada u rijetka i/ili ugrožena staništa u Republici Hrvatskoj.

Zahvaljujući ovom projektu prikupljeni su vrijedni recentni podaci o travnjačkim zajednicama na području Like te je valoriziran njihov potencijal za košnju, ispašu, medarstvo i prikupljanje ljekovitih biljnih vrsta. Nakon ocjene stanja istraživanih travnjaka predložene su i mjere za njihovo očuvanje. Izrazito velika važnost ovog istraživanja je za područje Nacionalnog parka Plitvička jezera na kojem travnjaci, uz bogatstvo voda i šuma, predstavljaju temeljni biološki fenomen te je njihovo očuvanje od ključne važnosti. S obzirom da je većina istraživanih lokaliteta unutar granica ekološke mreže Natura 2000 ovo istraživanje dalo je i bitan doprinos poznavanju recentne rasprostranjenosti, statusa očuvanja ciljnih biljnih vrsta, travnjačkih i cretnih zajednica na području Like.

 

#travnjaci #cretovi #ugroženebiljnevrste #kartiranjestaništa #botaničkaistraživanja #ciljnastaništa #zaštićenapodručja #NacionalniparkPlitvičkajezera #održivostočarstvo #košanice #ispaša #sukcesijatravnjaka

 

 

Manifestacija Tjedan u kojem volimo prirodu

Manifestacija Tjedan u kojem volimo prirodu

Naš Laboratorij za floru, faunu i staništa preselio se u utorak i srijedu (19. i 20. ožujka 2024.) u Samobor. Sudjelovali smo na manifestaciji Tjedan u kojem volimo prirodu u Gradskoj knjižnici Samobor – Dječji odjel gdje smo održali radionicu Zavirite u svijet...

SCINERGY ’24.

SCINERGY ’24.

Ove godine sudjelujemo na Scinergy '24. projektu čiji cilj je povezivanje znanstvene i poslovne zajednice u Hrvatskoj. Radi se o pilot projektu Europske komisije, a koji koordinira Svjetska banka u suradnji s  međunarodnim partnerima London Business School i...