Novi pokretni ekološki laboratorij (PEL)
Objavljeno: 6 tra, 2022

Tvrtka Dvokut-Ecro već dugi niz godina posjeduje akreditaciju prema zahtjevima norme ISO/IEC 17025:2017 za ispitivanje kvalitete zraka i emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora u području otpadnih plinova i vanjskog zraka.

Od nedavno se možemo pohvaliti i novim pokretnim ekološkim laboratorijem (PEL) namijenjenim analizi i procjeni stanja okoliša. Laboratorij je opremljen mjernim instrumentima za mjerenje koncentracije različitih plinova u zraku (sumporni dioksid (SO2), dušični oksid (NO), dušični dioksid (NO2), ugljični monoksid (CO), ugljični dioksid (CO2), ozon (O3), metan (CH4), sumporovodik (H2S), benzen, toluen, ksilen). 

Laboratorij se osim za redovita mjerenja i poslovnu aktivnost, koristi i za različite promotivne i edukacijske sadržaje koji su u funkciji zaštite okoliša.

Završena SUO za najveće uzgajalište bijele ribe u Hrvatskoj

Završena SUO za najveće uzgajalište bijele ribe u Hrvatskoj

Dvokut-ECRO izradio je studiju o utjecaju na okoliš, a prošli mjesec završen je postupak procjene utjecaja na okoliš za novo uzgajalište Cromarisa. Najveće uzgajalište bijele ribe je planirano kod otoka Maun u Zadarskoj županiji. Planirani kapacitet je 5.000 t...