Novi pokretni ekološki laboratorij (PEL)
Objavljeno: 6 tra, 2022

Tvrtka Dvokut-Ecro već dugi niz godina posjeduje akreditaciju prema zahtjevima norme ISO/IEC 17025:2017 za ispitivanje kvalitete zraka i emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora u području otpadnih plinova i vanjskog zraka.

Od nedavno se možemo pohvaliti i novim pokretnim ekološkim laboratorijem (PEL) namijenjenim analizi i procjeni stanja okoliša. Laboratorij je opremljen mjernim instrumentima za mjerenje koncentracije različitih plinova u zraku (sumporni dioksid (SO2), dušični oksid (NO), dušični dioksid (NO2), ugljični monoksid (CO), ugljični dioksid (CO2), ozon (O3), metan (CH4), sumporovodik (H2S), benzen, toluen, ksilen). 

Laboratorij se osim za redovita mjerenja i poslovnu aktivnost, koristi i za različite promotivne i edukacijske sadržaje koji su u funkciji zaštite okoliša.

Sudjelovanje na radionicama Istraživači 21. stoljeća

Sudjelovanje na radionicama Istraživači 21. stoljeća

U sklopu Skupa speleologa Hrvatske u Osnovnoj školi Milana Langa (Bregana) 4. studenog 2022. održana je manifestacija „Istraživači 21. stoljeća“ namijenjena učenicima, ali i  nastavnicima te širem građanstvu. Održano je ukupno šesnaest radionica vezanih uz različita...