Novi pokretni ekološki laboratorij (PEL)
Objavljeno: 6 tra, 2022

Tvrtka Dvokut-Ecro već dugi niz godina posjeduje akreditaciju prema zahtjevima norme ISO/IEC 17025:2017 za ispitivanje kvalitete zraka i emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora u području otpadnih plinova i vanjskog zraka.

Od nedavno se možemo pohvaliti i novim pokretnim ekološkim laboratorijem (PEL) namijenjenim analizi i procjeni stanja okoliša. Laboratorij je opremljen mjernim instrumentima za mjerenje koncentracije različitih plinova u zraku (sumporni dioksid (SO2), dušični oksid (NO), dušični dioksid (NO2), ugljični monoksid (CO), ugljični dioksid (CO2), ozon (O3), metan (CH4), sumporovodik (H2S), benzen, toluen, ksilen). 

Laboratorij se osim za redovita mjerenja i poslovnu aktivnost, koristi i za različite promotivne i edukacijske sadržaje koji su u funkciji zaštite okoliša.

Održana prezentacija na temu Izvještavanja o održivosti

Sudjelovali smo u 3. po redu raspravu o EFRAG-ovim smjernicama za izradu izvještaja o korporativnoj održivosti, za tematsko područje: Okoliš, koja se održala 31. siječnja 2023. u organizaciji HRPSOR-a. Izvještavanje o održivosti je nadolazeća regulatorna obveza...