Novi pokretni ekološki laboratorij (PEL)
Objavljeno: 6 tra, 2022

Tvrtka Dvokut-Ecro već dugi niz godina posjeduje akreditaciju prema zahtjevima norme ISO/IEC 17025:2017 za ispitivanje kvalitete zraka i emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora u području otpadnih plinova i vanjskog zraka.

Od nedavno se možemo pohvaliti i novim pokretnim ekološkim laboratorijem (PEL) namijenjenim analizi i procjeni stanja okoliša. Laboratorij je opremljen mjernim instrumentima za mjerenje koncentracije različitih plinova u zraku (sumporni dioksid (SO2), dušični oksid (NO), dušični dioksid (NO2), ugljični monoksid (CO), ugljični dioksid (CO2), ozon (O3), metan (CH4), sumporovodik (H2S), benzen, toluen, ksilen). 

Laboratorij se osim za redovita mjerenja i poslovnu aktivnost, koristi i za različite promotivne i edukacijske sadržaje koji su u funkciji zaštite okoliša.

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

U razdoblju od 2021. do 2023. godine provodili smo projekt „Istraživanje biljne raznolikosti travnjaka na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i šireg područja Like“. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 200 ploha na kojima je provedeno šestomjesečno praćenje....