Novi znanstveni rad o špiljskim mikroorganizmima vezanima uz stanište endemskog školjkaša Congeria jalzici s opisom nove vrste
Objavljeno: 7 ožu, 2023

U nedavno objavljenom članku naše djelatnice Najle Baković u časopisu Subterranean Biology objavljeni su podaci o zajednicama protista koji nastanjuju speleološke objekte na području Like. Fokus istraživanja bio je na usporedbi špilja u kojima je rasprostranjen endemski podzemni školjkaš Congeria jalzici sa špiljama u kojima ova vrsta nije prisutna. Rezultati istraživanja pokazali su da se zajednice protista u ponorima (Markov, Dankov i Dražice) uvelike razlikuju od zajednica koje nastanjuju speleološke objekte koji nisu plavljeni vodama rijeke Like. Ovaj rezultat pokazuje da mikroorganizmi iz skupine protista predstavljaju izvrsne bioindikatore kojima se može pratiti povoljnost staništa za rijetke i ugrožene špiljske vrste. S obzirom da je podzemni školjkaš Congeria jalzici izdvojen kao ciljna vrsta ekološke mreže te je ugrožena vrsta, ovo istraživanje predstavlja izvrsnu bazu za buduća istraživanja i nastojanja njene zaštite.

Vrijednost ovog rada leži i u činjenici da je u njemu, među više od 40 zabilježenih vrsta okućenih ameba, pronađena i opisana nova vrsta za znanost – Psammonobiotus dinarica Baković i Siemensma 2023. Vrsta je rasprostranjena na svega par lokaliteta na Dinarskom kršu – po dva lokaliteta na području Lipovog polja, Korduna i Hercegovine. Njeno primarno stanište su vodena staništa kao što su podzemne tekućice što ju čini idealnim indikatorskim organizmom za proučavanje ekologije špiljskih ekosustava.

Naziv cjelovitog rada je: Baković N, Siemensma F, Puljas S, Baković R, Ozimec R, Ostojić A, Mesić Z (2023) First data on testate amoebae associated with the endemic cave bivalve Congeria jalzici Morton & Bilandžija, 2013 with a description of Psammonobiotus dinarica sp. nov. Subterranean Biology 45: 53-74. https://doi.org/10.3897/subtbiol.45.97105, a možete mu pristupiti na sljedećoj poveznici: https://subtbiol.pensoft.net/article/97105/.

 

#speleologija #špilje #endemskevrste #ciljnevrste #ciljnostanište8310 #ekološkamreža #Congeria #mikroorganizmi #ekološkiindikatori #hidrologijakrša  #ekološkiminimumprotoka #Markovponor

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

U razdoblju od 2021. do 2023. godine provodili smo projekt „Istraživanje biljne raznolikosti travnjaka na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i šireg područja Like“. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 200 ploha na kojima je provedeno šestomjesečno praćenje....