O nama

R

Usluge

Z

Projekti

b

Dokazi kvalitete

u

Kontakt

DVOKUT-ECRO d.o.o. je savjetodavno poduzeće sa sjedištem u Zagrebu koje pruža usluge u području zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja. Poduzeće je u potpunosti u privatnom vlasništvu, osnovano 1991. godine, a pod današnjim imenom posluje od 1995. godine. Danas je DVOKUT-ECRO d.o.o. renomirana tvrtka sa značajnim iskustvom stečenim u Hrvatskoj, ali i u široj regiji; Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Mađarskoj, Sjevernoj Makedoniji, Sloveniji, Srbiji, Kosovu, Turskoj i Ukrajini.

Zahvaljujući stručnosti svojih zaposlenika te referencama, DVOKUT-ECRO d.o.o. je 1997. godine, među prvima u Hrvatskoj, ispunio potrebne stručne i tehničke uvjete za dobivanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša i stručnih poslova pripreme i izrade studije utjecaja na okoliš od, tada nadležnog tijela, Državne uprave za zaštitu okoliša. Iste godine je ishođeno i ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak i stručnih poslova u vezi s praćenjem stanja okoliša (tzv. “monitoring”) zahvaljujući suvremenoj opremi za praćenje kakvoće zraka, pokretnom ekološkom laboratoriju (PEL). U međuvremenu, kako su se mijenjali propisi, otvorio se prostor za proširivanje spektra usluga, te su sukladno tome ishođene suglasnosti za obavljanje i drugih stručnih poslova, kao što su izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš ili izrada poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata na ekološku mrežu. Popis svih naših suglasnosti možete pogledati ovdje.

Stalnim ulaganjem u stručni tim, kao i suvremenu opremu kontinuirano se širi područje djelovanja poduzeća te se razvijaju nove usluge koje se mogu pružiti poslovnim subjektima i javnim sektoru. Uz vlastite stručnjake, poduzeće je razvilo dugoročne veze s mnogim iskusnim stručnjacima u regiji i šire. Brojna inozemna konzultantska poduzeća u području zaštite okoliša i prirode, prepoznala su DVOKUT-ECRO d.o.o. kao kvalitetnog partnera, na projektima u Hrvatskoj, ali i u drugim državama regije. Tako se danas DVOKUT-ECRO d.o.o. može pohvaliti izvrsnom suradnjom s konzultantskim poduzećima iz Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Češke, Danske, Francuske, Italije, Mađarske, Nizozemske, SAD-a, Slovenije, Srbije, Španjolske, Velike Britanije…

DVOKUT-ECRO d.o.o. je jedan od osnivača Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, kao i Hrvatske udruge stručnjaka za zaštitu prirode i okoliša.

Naš tim

UPRAVA

 Marta Brkić, mag. ing. prosp. arch.; direktorica

ODJEL ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I PRIRODU

Ines Geci, mag. geol., ovl. geol.; voditeljica odjela

ODJEL ZA SPREČAVANJE, KONTROLU I SANACIJU ONEČIŠĆENJA 

Mario Pokrivač, mag. ing. traff., struč. spec. ing. sec.; voditelj odjela

ODJEL ZA PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA

mr.sc. Gordan Golja, mag. ing. cheming.; voditelj odjela

ODJEL ZA FINANCIJSKE I EKONOMSKE ANALIZE

mr.sc. Ines Rožanić, MBA; voditeljica odjela

ODJEL ZA RAZVOJ POSLOVANJA

Tajana Uzelac Obradović, mag. biol.; voditeljica odjela ; službenica za zaštitu osobnih podataka

VODITELJI PROJEKATA

Igor Anić, mag. ing. geoing., univ. spec. oecoing.

Marijana Bakula, mag. ing. cheming.

dr. sc. Tomi Haramina, mag. phys. et geophys.

Tomislav Hriberšek, mag. geol.; ovl. geol.

Ivan Juratek, mag. ing. prosp. arch., ovl.kr.arh.

mr.sc. Konrad Kiš, mag. ing. silv.; ovl.i.š.

Daniela Klaić Jančijev, mag. biol.

Mirjana Meštrić, mag. ing. prosp. arch.

Imelda Pavelić Mrakužić, mag. ing. agr., univ. spec. oecoing.

STRUČNI SURADNICI

Najla Baković, mag. oecol.

Tereza Horvat, struč. spec. oec.

Vanja Karpišek, mag. ing. cheming., univ. spec. oecoing.

Katja Marković, mag. oecol. et prot nat

Valentina Šimičić, struč. spec. oec.

Vesna Žarak, mag. arch., mag. hist.

Sven Jambrušić, bacc. ing. evol. sust.

Tomislav Harambašić, mag. phys. geophys.

PRIPRAVNICI

            Antonija Trlaja, mag. ing. prosp. arch.

Ema Svirčević, mag. oecol.

Simon Petrović, mag. geol. 

 VODITELJICA UREDA

Anja Marić, mag. comm.

RAČUNOVODSTVO

Predrag Džeba, mag. oec.

ODRŽAVANJE PROSTORA

Marija Hačko