O nama

R

Usluge

Z

Projekti

b

Dokazi kvalitete

u

Kontakt

DVOKUT-ECRO d.o.o. je savjetodavno poduzeće sa sjedištem u Zagrebu koje pruža usluge u području zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja. Poduzeće je u potpunosti u privatnom vlasništvu, osnovano 1991. godine, a pod današnjim imenom posluje od 1995. godine. Danas je DVOKUT-ECRO d.o.o. renomirana tvrtka sa značajnim iskustvom stečenim u Hrvatskoj, ali i u široj regiji; Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Mađarskoj, Sjevernoj Makedoniji, Sloveniji, Kosovu, Turskoj i Ukrajini.

Zahvaljujući stručnosti svojih zaposlenika te referencama, DVOKUT-ECRO d.o.o. je 1997. godine, među prvima u Hrvatskoj, ispunio potrebne stručne i tehničke uvjete za dobivanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša i stručnih poslova pripreme i izrade studije utjecaja na okoliš od, tada nadležnog tijela, Državne uprave za zaštitu okoliša. Iste godine je ishođeno i ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak i stručnih poslova u vezi s praćenjem stanja okoliša (tzv. “monitoring”) zahvaljujući suvremenoj opremi za praćenje kakvoće zraka, pokretnom ekološkom laboratoriju (PEL). U međuvremenu, kako su se mijenjali propisi, otvorio se prostor za proširivanje spektra usluga, te su sukladno tome ishođene suglasnosti za obavljanje i drugih stručnih poslova, kao što su izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš ili izrada poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata na ekološku mrežu. Popis svih naših suglasnosti možete pogledati ovdje.

Stalnim ulaganjem u stručni tim, kao i suvremenu opremu kontinuirano se širi područje djelovanja poduzeća te se razvijaju nove usluge koje se mogu pružiti poslovnim subjektima i javnim sektoru. DVOKUT-ECRO d.o.o. je 2008. godine osnovao tvrtku Dvoper d.o.o., Beograd, Srbija, koje djeluje na području Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije. Uz vlastite stručnjake, poduzeće je razvilo dugoročne veze s mnogim iskusnim stručnjacima u regiji i šire. Brojna inozemna konzultantska poduzeća u području zaštite okoliša i prirode, prepoznala su DVOKUT-ECRO d.o.o. kao kvalitetnog partnera, na projektima u Hrvatskoj, ali i u drugim državama regije. Tako se danas DVOKUT-ECRO d.o.o. može pohvaliti izvrsnom suradnjom s konzultantskim poduzećima iz Srbije, Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Češke, Danske, Francuske, Italije, Mađarske, Nizozemske, SAD-a, Slovenije, Španjolske, Velike Britanije…

DVOKUT-ECRO d.o.o. je jedan od osnivača Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj.

ODJELI

Odjel za procjenu utjecaja na okoliš i upravljanje rizicima

Odjel za zaštitu prirode i upravljanje prirodnim resursima

Odjel za istraživanje i praćenje stanja okoliša

Odjel za financijske, ekonomske analize i socijalne analize te regionalni razvoj

Odjel za klimu i održivost

LABORATORIJI

LABORATORIJ ZA GEOINFORMATIKU I DALJINSKA OPAŽANJA

LABORATORIJ ZA FLORU, FAUNU I STANIŠTA

LABORATORIJ ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA I EMISIJA U ZRAK

LABORATORIJ ZA KOPNENE VODE I MORE

NAŠ TIM

UPRAVA

mr.sc. Ines Rožanić, MBA, Predsjednica

Ratko Đorđević, dipl. ing. naft. rud., Član

Tajana Uzelac Obradović, mag. biol., Članica

 Marta Brkić, mag. ing. prosp. arch.; Prokuristica

ODJEL ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Tomislav Hriberšek, mag. geol.; ovl. geol.; voditelj odjela

ODJEL ZA ZAŠTITU PRIRODE I UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA

Tajana Uzelac Obradović, mag. biol.; voditeljica odjela; službenica za zaštitu osobnih podataka

ODJEL ZA ISTRAŽIVANJE I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA

dr. sc. Tomi Haramina, mag. phys. et geophys.; voditelj odjela, voditelj Laboratorija za kopnene vode i more

ODJEL ZA FINANCIJSKE, EKONOMSKE i SOCIJALNE ANALIZE TE REGIONALNI RAZVOJ

mr.sc. Ines Rožanić, MBA; voditeljica odjela

ODJEL ZA KLIMU I ODRŽIVOST

Igor Anić, mag. ing. geoing., univ. spec. oecoing., voditelj odjela

VODITELJI PROJEKATA

Mr.sc. Gordan Golja, mag. chemig., voditelj Laboratorija za praćenje kvalitete zraka i emisija u zrak

Mario Pokrivač, mag. ing. traff., struč. spec. ing. sec.

Marijana Bakula, mag. ing. cheming.

Ines Geci, mag. geol.

Ivan Juratek, mag. ing. prosp. arch., ovl.kr.arh.

mr.sc. Konrad Kiš, mag. ing. silv.; ovl.i.š., voditelj Laboratorija za geoinformatiku i daljinska opažanja

Daniela Klaić Jančijev, mag. biol.

Najla Baković, mag. oecol., voditeljica Laboratorija za floru, faunu i staništa

Imelda Pavelić Mrakužić, mag. ing. agr., univ. spec. oecoing.

Valentina Šimičić, struč. spec. oec.

Tereza Horvat, struč. spec. oec.

STRUČNI SURADNICI

Antonija Trlaja Magdić, mag. ing. prosp. arch.

Vanja Karpišek, mag. ing. cheming., univ. spec. oecoing.

Katja Franc, mag. oecol. et prot nat

Vesna Žarak, mag. archeo., mag. hist.

Sven Jambrušić, bacc. ing. evol. sust.

Tomislav Harambašić, mag. phys. geophys.

Ema Svirčević, mag. oecol.

Mirna Varat, mag. ing. prosp. arch.

PRIPRAVNICI

  Ines Maksimović, mag.oecol.

Stella Šušnjar, mag. geol.

Gabrijela Hercigonja, mag. ing. prosp. arch.

Dorotea Kiš, mag.oecol.

 VODITELJICA UREDA

Anja Marić, mag. comm.

RAČUNOVODSTVO

Predrag Džeba, mag. oec.

ODRŽAVANJE PROSTORA

Marija Hačko