Objavljen rad u časopisu “Inženjerstvo okoliša”
Objavljeno: 22 velj, 2018

U sklopu Treće regionalne konferencije o procjeni utjecaja na okoliš, naši djelatnici sudjelovali su i svojim prezentacijama. Osim sažetaka objavljenih u digitalnom Zborniku radova konferencije, neke od prezentacija objavljene su u obliku stručnih preglednih radova. Jedan je rad objavljen čak u suradničkom časopisu konferencije “Inženjerstvo okoliša” koji izdaje Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U posljednjem broju časopisa Inženjerstvo okoliša je objavljen rad našeg djelatnika Konrada Kiša. Rad je na vrlo aktualnu i zanimljivu temu prenamjene šuma i šumskog zemljišta u poljoprivredno zemljište. Cilj je podizanje višegodišnjih nasada kao trajnog konfliktnog žarišta između sektora šumarstva, poljoprivrede i zaštite prirode.

Ovaj i ostali radovi s konferencije dostupni su u najnovijem broju časopisa na ovdje.

Puni naziv rada:

Konrad Kiš:

NEPREPOZNATI KONFLIKTI IZMEĐU ŠUMARSTVA, POLJOPRIVREDE I EKOLOŠKE MREŽE: OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ŠUMI I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU RADI PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH NASADA – ANALIZA SLUČAJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

UNRECOGNIZED CONFLICTS AMONG FORESTRY, AGRICULTURE AND THE ECOLOGICAL NETWORK: EASEMENT OF FORESTS AND FOREST LAND FOR THE RAISING OF PERENNIAL CROPS – CASE STUDY DUBROVNIK-NERETVA COUNTY

Uz primjenu GIS alata te usporedbom kastastarskih čestica namijenjenih za prenamjenu s područjima ekološke mreže iz 2007. i 2013. godine, članak analizira značajne moguće opasnosti gubitka velikih područja ekološke mreže te predlaže mjere sprječavanja ovakvog scenarija. Sažetak rada možete pročitati na stranici Hrčak.

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

U razdoblju od 2021. do 2023. godine provodili smo projekt „Istraživanje biljne raznolikosti travnjaka na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i šireg područja Like“. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 200 ploha na kojima je provedeno šestomjesečno praćenje....