U sklopu Treće regionalne konferencije o procjeni utjecaja na okoliš, naši djelatnici sudjelovali su i svojim prezentacijama. Osim sažetaka objavljenih u digitalnom Zborniku radova konferencije, neke od prezentacija objavljene su u obliku stručnih preglednih radova i u suradničkom časopisu konferencije “Inženjerstvo okoliša” koji izdaje Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U posljednjem broju časopisa je tako objavljen i rad našeg djelatnika Konrada Kiša na vrlo aktualnu i zanimljivu temu prenamjene šuma i šumskog zemljišta u poljoprivredno zemljište radi podizanja višegodišnjih nasada kao trajnog konfliktnog žarišta između sektora šumarstva, poljoprivrede i zaštite prirode.

Ovaj i ostali radovi s konferencije dostupni su u najnovijem broju časopisa na sljedećoj poveznici:

http://www.gfv.unizg.hr/modules/m_gfv/datoteke/CIO_vol_4_no_2.pdf

Puni naziv rada:

Konrad Kiš:

NEPREPOZNATI KONFLIKTI IZMEĐU ŠUMARSTVA, POLJOPRIVREDE I EKOLOŠKE MREŽE: OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ŠUMI I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU RADI PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH NASADA – ANALIZA SLUČAJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

UNRECOGNIZED CONFLICTS AMONG FORESTRY, AGRICULTURE AND THE ECOLOGICAL NETWORK: EASEMENT OF FORESTS AND FOREST LAND FOR THE RAISING OF PERENNIAL CROPS – CASE STUDY DUBROVNIK-NERETVA COUNTY.

About Post Author