Dana 15. ožujka 2018. godine kolegice Najla Baković i Jelena Fressl sudjelovale su na okruglom stolu na temu „Tršćaci – vrednovanje usluga slatkovodnih ekosustava“ u organizaciji Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP). Cilj okruglog stola bio je okupiti stručnjake i zainteresirane suradnike te pružiti im pregled dostupne metodologije vrednovanja usluga ekosustava te prezentirati rezultate dosadašnjih projekata vezane uz usluge slatkovodnih ekosustava (s naglaskom na tršćake). Sudionicima su predstavljene različite metodologije računovodstva ekosustava kroz Sustav okolišno-ekonomskog računovodstva (System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) Experimental Ecosystem Accounting (EEA). U sklopu okruglog stola sudjelovale su i u interaktivnoj vježbi u kojoj su, sukladno projektnom zadatku, vrednovali usluge slatkovodnih ekosustava te izmjene njihove vrijednosti sukladno društvenim i okolišnim varijablama.

About Post Author