Tršćaci – vrednovanje usluga slatkovodnih ekosustava
Okrugli stol na temu „Tršćaci – vrednovanje usluga slatkovodnih ekosustava“
Objavljeno: 23 ožu, 2018

Dana 15. ožujka 2018. godine kolegice Najla Baković i Jelena Fressl sudjelovale su na okruglom stolu na temu „Tršćaci – vrednovanje usluga slatkovodnih ekosustava“. Okrugli stol je održan u organizaciji Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP). Cilj okruglog stola bio je okupiti stručnjake i zainteresirane suradnike te pružiti im pregled dostupne metodologije vrednovanja usluga ekosustava te prezentirati rezultate dosadašnjih projekata vezane uz usluge slatkovodnih ekosustava (s naglaskom na tršćake). Možemo reći da je cilj okruglog stola „Tršćaci – vrednovanje usluga slatkovodnih ekosustava“, uspješno postignut.

Sudionicima su predstavljene različite metodologije računovodstva ekosustava kroz Sustav okolišno-ekonomskog računovodstva (System of Environmental-Economic Accounting Experimental Ecosystem Accounting). U sklopu okruglog stola sudjelovale su i u interaktivnoj vježbi u kojoj su, sukladno projektnom zadatku, vrednovali usluge slatkovodnih ekosustava. Isto tako su vrednovali izmjene njihove vrijednosti sukladno društvenim i okolišnim varijablama.

U svrhu ostvarenja 5. cilja Strategije Europske unije o bioraznolikosti do 2020. godine, zemlje članice su tijekom perioda kojeg Strategija opisuje, kartirale i procijenile stanje ekosustava u svojoj zemlji. Zadatak im je također bio im je bio procijeniti njihovu ekonomsku vrijednost. Prateći predmetnu Strategiju, HAOP je također do sada  proveo projekt „Kartiranja i procjene ekosustava u Hrvatskoj“. Ovaj je projekt bio dragocjen nastavak rada na tom području i prva procjena ekonomske vrijednosti jednog ekosustava na nacionalnoj razini. Stoga je to i konkretan napredak ka ostvarenju cjelokupnog cilja Strategije.

Više na ovu temu pročitajte na službenoj stranici HAOP-a.

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

U razdoblju od 2021. do 2023. godine provodili smo projekt „Istraživanje biljne raznolikosti travnjaka na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i šireg područja Like“. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 200 ploha na kojima je provedeno šestomjesečno praćenje....