Praćenje stranih invazivnih vrsta u sklopu projekta „Most kopno-Pelješac”
Objavljeno: 20 srp, 2023

Drago nam je što možemo podijeliti da smo ove godine uspješno završili višegodišnje praćenje stranih invazivnih vrsta na kopnu i moru za projekt „Most kopno-Pelješac s pristupnim cestama“. Cilj projekta bio je utvrditi prisutnost stranih invazivnih vrsta prije početka projekta, nakon čega je uslijedio višegodišnji monitoring tijekom faze izgradnje i faze korištenja mosta. Najvažniji dio ovog projekta bilo je definiranje učinkovitih mjera za sprječavanje introdukcije i širenja invazivnih vrsta.

Strane invazivne vrste su vrste koje prirodno ne obitavaju u nekom podneblju, no kad u njega dospiju imaju negativan utjecaj na zavičajne vrste i ekosustave, zdravlje ljudi te čine ekonomske štete u poljoprivredi i na infrastrukturi. Glavna karakteristika invazivnih vrsta je da se vrlo brzo šire na nova područja, konkurentnije su od zavičajnih vrsta te stoga vrlo brzo stvaraju guste i stabilne populacije.

Najveći rizik od introdukcije invazivnih vrsta postoji na lokacijama gdje je došlo do narušavanja kvalitete prirodnih staništa (npr. zbog uklanjanja vegetacije, hidrotehničkih intervencija, na poljoprivrednim površinama). Stoga je sastavni dio svih naših studija i elaborata procjena mogućeg utjecaja introdukcije i širenja invazivnih vrsta te definiranje mjera ublažavanja kojim se ovaj utjecaj eliminira ili ublažava.

Osobito bitna u našem radu je procjena negativnog utjecaja invazivnih vrsta u područjima ekološke mreže, zaštićenim područjima te općenito područjima s očuvanom prirodom budući su invazivne vrste među pet glavnih uzroka gubitka bioraznolikosti u svijetu. Invazivne vrste mogu se pojaviti u moru (npr. Caulerpa, riba paun), kopnenim vodama (npr. signalni rak, gusta egerija) i na kopnu (npr. žljezdasti pajasen, rakunopas). Stoga je u Strategiji EU-a o biološkoj raznolikosti do 2030. godine jedan od ciljeva smanjiti za 50 % broj vrsta s crvenog popisa kojima prijete invazivne strane vrste. Europska unija također je izdvojila 88 invazivnih vrsta koje izazivaju zabrinutost, od kojih je čak 28 već zabilježeno na području Hrvatske. U Hrvatskoj je na snazi Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine, broj 15/2018, 14/2019).

Projekti vezani uz strane invazivne vrste na kojima smo do sada radili uključuju gotovo sve elaborate, studije utjecaja na okoliš i glavne ocjene, ali i veći broj projekata u Hrvatskoj i inozemstvu na kojima smo pratili širenje i introdukciju invazivnih vrsta, predlagali menadžment planove i akcijske planove borbe protiv invazivnih vrsta te definirali mjere i monitoring.

#invazivnestranevrste #invazivnebiljke #invazivne životinje #monitoringinvazivnihvrsta #vrsteodzabirnutostizauniju #uklanjanjeinvazivnihvrsta #istrijebljenjeinvazivnihvrsta #invazivnealge

 

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

U razdoblju od 2021. do 2023. godine provodili smo projekt „Istraživanje biljne raznolikosti travnjaka na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i šireg područja Like“. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 200 ploha na kojima je provedeno šestomjesečno praćenje....