Projektiranje i okolišni nadzor tijekom gradnje

Projektiranje

– projekti u području gospodarenja otpadom
– projekti u području vodnoga gospodarstva
– projekti krajobraznog uređenja

Pružamo usluge okolišnog nadzora tijekom gradnje zahvata.