Provodimo EU projekt „Dijagnostika kibernetičke otpornosti društva Dvokut-ECRO d.o.o.“
Objavljeno: 22 stu, 2023

„Dijagnostika kibernetičke otpornosti društva Dvokut-ECRO d.o.o.“

Dana 23. listopada 2023. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dodijelilo je Vaučer društvu Dvokut-ECRO d.o.o. za realizaciju ulaganja u projekt prijavljenog na poziv na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“. Projekt financira Europska unija – NextGenerationEU u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv projekta: Dijagnostika kibernetičke otpornosti društva Dvokut-ECRO d.o.o.

Trajanje: 23. listopada 2023. – 22. listopada 2024.

Ukupna vrijednost projekta: 20.000,00 EUR

Bespovratna sredstva: 12.000,00 EUR

Korisnik: Dvokut-ECRO d.o.o.

Opis, cilj i očekivani rezultati projekta:

DVOKUT-ECRO d.o.o. Zagreb se ovim projektnim prijedlogom okreće povećanju i osnaženju razine digitalizacije u poslovanju nabavkom usluge dijagnostike kibernetičke otpornosti u vidu provjera sustava najviše razine, kao podloge za poslovni razvoj usmjeren i fokusiran na prilagodbu rada u digitalnom društvu 21. stoljeća.

Cilj projekta je nabava usluge koja uključuje:

  • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera sustava,
  • provedbu penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća, kroz provedbu sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu,
  • analizu prikupljenih podataka i definiranja dodatnih poboljšanja sustava,
  • generiranje izvještaja za potrebe regulatora, certifikacijskih kuća i sl.,
  • edukaciju svih zaposlenika radi povećanja osposobljenosti i veće kibernetičke sigurnosti tvrtke i druge mjere koje mogu pridonijeti prilagodbi efikasnom poslovanju u digitalnom dobu te većoj zaštiti podataka od kibrnetičkih prijetnji.

Projekt će rezultirati jasnim zaključcima i izvještajima po kojima će se postupati u području IT podrške poslovanju u dijelu zaštite od kibernetičkih napada. Na osnovi rezultata projekta otklonit će se uočene ranjivosti i smanjiti  propusnost sustava promjenom organizacijske kulture, optimizacijom procesa i na druge prikladne preporučene načine.

Kontakt osoba:

Tomi Haramina; +385 1 6114 867; tomi.haramina@dvokut-ecro.hr

Za više informacija: fondovieu.gov.hr

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

U razdoblju od 2021. do 2023. godine provodili smo projekt „Istraživanje biljne raznolikosti travnjaka na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i šireg područja Like“. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 200 ploha na kojima je provedeno šestomjesečno praćenje....