U znanstvenom časopisu Acta protozoologica objavljen je članak naziva Testate Amoebae in Karst Caves of the Dinaric Arc (South-Eastern Europe) with a Description of Centropyxis bipilata sp. nov.  sljedećih autora među kojima je i naša djelatnica: Najla Baković, Ferry J. Siemensma, Robert Baković i Josip Rubinić.

U navedenom članku opisana je nova vrsta za znanost – Centropyxis bipilata. Radi se o prvoj vrsti okućenih ameba koja je opisana iz špiljskih staništa na svijetu. Navedena vrsta rasprostranjena je u sedamnaest špilja i jama Dinarida te na jednom lokalitetu izoliranog krša na području Medvednice. Članak također donosi podatke o bioraznolikosti okućenih ameba u špiljama Dinarida prikupljenih u razdoblju od 2011. do 2019. godine te generalne podatke o drugim skupinama protista. Osim podataka o bioraznolikosti članak obrađuje i teme ekologije ovih organizama s naglaskom na hidrološke uvjete.

Špiljska staništa spadaju među vrlo slabo istražene ekosustave iako ih odlikuje veliki broj endemskih vrsta koje su osobito ranjive. Stoga novi podaci o špiljskm mikroorganizmima, koji su baza hranidbenih mreža, predstavlja također i doprinos poznavanju i zaštiti špiljskih ekosustava.

Čestitamo našoj kolegici Najli i ostalim autorima članka!

Članku možete pristupiti na sljedećem linku: http://www.ejournals.eu/Acta-Protozoologica/2019/Issue-4/art/16169/

About Post Author