Prva vrsta okućenih ameba opisana iz krških špiljskih staništa na svijetu – Centropyxis bipilata sp. nov.
Objavljeno: 15 lip, 2020

Prva vrsta okućenih ameba zvane Centropyxis bipilata iz krških špiljskih staništa je opisana, a u jedna od autora je naša Najla Baković!

U znanstvenom časopisu Acta protozoologica objavljen je članak naziva Testate Amoebae in Karst Caves of the Dinaric Arc (South-Eastern Europe) with a Description of Centropyxis bipilata sp. nov.  sljedećih autora među kojima je i naša djelatnica: Najla Baković, Ferry J. Siemensma, Robert Baković i Josip Rubinić.

U navedenom članku opisana je nova vrsta za znanost – Centropyxis bipilata. To je prva vrsta okućenih ameba koja je opisana iz špiljskih staništa na svijetu. Navedena vrsta rasprostranjena je u sedamnaest špilja i jama Dinarida te na jednom lokalitetu izoliranog krša na području Medvednice. Članak također donosi podatke o bioraznolikosti okućenih ameba u špiljama Dinarida prikupljenih u razdoblju od 2011. do 2019. godine te generalne podatke o drugim skupinama protista. Osim podataka o bioraznolikosti članak obrađuje i teme ekologije ovih organizama s naglaskom na hidrološke uvjete.

Špiljska staništa spadaju među vrlo slabo istražene ekosustave iako ih odlikuje veliki broj endemskih vrsta koje su osobito ranjive. Stoga novi podaci o špiljskm mikroorganizmima, koji su baza hranidbenih mreža, predstavlja također i doprinos poznavanju i zaštiti špiljskih ekosustava.

Čestitamo našoj kolegici Najli i ostalim autorima članka!

Članku možete pristupiti ovdje!

Završena SUO za najveće uzgajalište bijele ribe u Hrvatskoj

Završena SUO za najveće uzgajalište bijele ribe u Hrvatskoj

Dvokut-ECRO izradio je studiju o utjecaju na okoliš, a prošli mjesec završen je postupak procjene utjecaja na okoliš za novo uzgajalište Cromarisa. Najveće uzgajalište bijele ribe je planirano kod otoka Maun u Zadarskoj županiji. Planirani kapacitet je 5.000 t...

Istraživanje biljne raznolikosti travnjačkih zajednica za NP Plitvice

Istraživanje biljne raznolikosti travnjačkih zajednica za NP Plitvice

Započeli smo s projektom Istraživanje biljne raznolikosti travnjačkih zajednica, koji provodimo za Nacionalni park Plitvička jezera! Travnjačke površine i travnjačke zajednice čine važnu sastavnicu kopnenih ekosustava, uzevši u obzir njihov biljno geografski, ekološki...