Nakon godina društveno odgovornog poslavanja društva, postalo je službeno!

U studenom 2016. godine smo, prvi u Republici Hrvatskoj, dobili Potvrdu usklađenosti upravljanja društveno odgovornim poslovanjem u skladu s principima i smjernicama utvrđenim u normi ISO 26000:2010 na što smo izuzetno ponosni.

Ova norma obuhvaća upute o osnovnim načelima društvene odgovornosti, prepoznavanju društvene odgovornosti i suradnje s dionicima te glavnim temama i pitanjima koji se odnose na društvenu odgovornost i načinima integracije društveno odgovornoga ponašanja u organizaciju (neke od tema su: sprečavanje diskriminacije i zaštita ranjivih skupina, zaštita građanskih i političkih prava, poštivanje temeljnih načela i prava pri radu, zapošljavanje i radni odnos, zaštita okoliša, sprečavanje korupcije, pošteno tržišno natjecanje, uključivanje zajednice i dr.). Norma naglašava važnost ostvarivanja rezultata društveno odgovornog poslovanja društva i kontinuiranog poboljšanja uspješnosti u pogledu društvene odgovornosti.

About Post Author