Prvo smo društvo u RH s Potvrdom o usklađenosti upravljanja društveno odgovornim poslovanjem u skladu s ISO 26000:2010!
Objavljeno: 1 pro, 2016

Nakon godina društveno odgovornog poslavanja društva, postalo je službeno! Dobili Potvrdu usklađenosti upravljanja društveno odgovornim poslovanjem u skladu s principima i smjernicama utvrđenim u normi ISO 26000:2010. Nagradu smo dobili u studenom 2016. godine i to prvi u Republici Hrvatskoj, na što smo izuzetno ponosni.

Ova norma obuhvaća upute o osnovnim načelima društvene odgovornosti, prepoznavanju društvene odgovornosti i suradnje s dionicima. Također obuhvaća upute o glavnim temama i pitanjima koji se odnose na društvenu odgovornost i načinima integracije društveno odgovornoga ponašanja u organizaciju (neke od tema su: sprečavanje diskriminacije i zaštita ranjivih skupina, zaštita građanskih i političkih prava, poštivanje temeljnih načela i prava pri radu, zapošljavanje i radni odnos, zaštita okoliša, sprečavanje korupcije, pošteno tržišno natjecanje, uključivanje zajednice i dr.). Norma naglašava važnost ostvarivanja rezultata društveno odgovornog poslovanja društva i kontinuiranog poboljšanja uspješnosti u pogledu društvene odgovornosti.

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

U razdoblju od 2021. do 2023. godine provodili smo projekt „Istraživanje biljne raznolikosti travnjaka na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i šireg područja Like“. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 200 ploha na kojima je provedeno šestomjesečno praćenje....