U Poreču je od 19. do 23. rujna 2018. godine održan 13. Hrvatski biološki kongres koji je okupio preko 300 sudionika, a na kojem su sudjelovale i naše dvije djelatnice sa sljedećim usmenim priopćenjima:

  • Uloga zooplanktona u restoraciji plitkih jezera – in situ mezokozmos pokus (J. Fressl, M. Špoljar, T. Dražina, J. Lajtner, T. Tomljanović, I. Zrinščak) i
  • Bioraznolikost okućenih ameba (Testacea) u odabranim podzemnim krškim staništima Dinarida (N. Baković).

 

Kongres je pokrio veliki broj tema relevantnih za biologe kao što su konzervacijska biologija, zaštita prirode i okoliša, ekologija, biologija kopna i kopnenih voda, biologija mora, toksikologija i ekotoksikologija, biogeografija, mikrobiologija te mnoge druge.

 

U sklopu kongresa održana su i dva okrugla stola na temu „Kakve kadrove treba zaštita prirode?“ te „EU Legislativa u zaštiti okoliša“. Kongres je okupio preko tristo sudionika iz čak dvadeset zemalja.

 

Više o samom kongresu možete saznati na sljedećem linku: http://www.hbd-sbc.hr/kongres2018/najla Bakovic jelena Fressl

About Post Author