Konferencija o procjeni utjecaja na okoliš
Sudjelovanje na 4. Konferenciji o procjeni utjecaja na okoliš
Objavljeno: 30 ruj, 2019

Djelatnici DVOKUT-ECRO i ovaj puta su sudjelovali na Konferenciji o procjeni utjecaja na okoliš. Četvrta po redu konferencija se održala u Vodicama u razdoblju 18. – 20. rujna 2019. U sekciji “Procjena utjecaja na okoliš” Ines Geci i Tomislav Hriberšek su predstavili rad “Metodologija izrade katastra onečišćivača i propisivanje sanacijskih zahvata i mjera na području zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdan”. Konrad Kiš je u sekciji “Strategija zaštite prirode i okoliša” predstavio analizu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja područjima ekološke mreže. Konferencija je i ovaj puta okupila brojne uzvanike iz Hrvatske i inozemstva. Ovom su prilikom razmijenjena korisna iskustva i informacije na području zaštite okoliša u Hrvatskoj i šire.

Kako je izgledala Konferencija o procjeni utjecaja na okoliš?

I ovog puta Konferencija o procjeni utjecaja na okoliš je okupila predstavnike raznih tijela. Sudjelovali su predstavnici državne uprave, ovlaštenici na poslovima zaštite okoliša, poduzetnici i investitori te udruge civilnog društva.

Osim tradicionalnih sekcija Procjena i Strateška procjena utjecaja na okoliš, Procjena utjecaja na Ekološku mrežu ova Konferencija imala je okrugle stolove na kojima su iznesena i raspravljena aktualna pitanja koja jesu i koja će biti u fokusu između dvije konferencije.

Ovaj puta teme okruglih stolova su bile „Obnovljivi izvori energije i Natura 2000“ te „Prostorno uređenje i postupci zaštite okoliša“. Uvodničari i moderatori bili su priznati stručnjaci iz regije koji su na bazi svojih stručnih iskustva i pogleda davali ton i usmjeravali raspravu.

 

Završena SUO za najveće uzgajalište bijele ribe u Hrvatskoj

Završena SUO za najveće uzgajalište bijele ribe u Hrvatskoj

Dvokut-ECRO izradio je studiju o utjecaju na okoliš, a prošli mjesec završen je postupak procjene utjecaja na okoliš za novo uzgajalište Cromarisa. Najveće uzgajalište bijele ribe je planirano kod otoka Maun u Zadarskoj županiji. Planirani kapacitet je 5.000 t...

Istraživanje biljne raznolikosti travnjačkih zajednica za NP Plitvice

Istraživanje biljne raznolikosti travnjačkih zajednica za NP Plitvice

Započeli smo s projektom Istraživanje biljne raznolikosti travnjačkih zajednica, koji provodimo za Nacionalni park Plitvička jezera! Travnjačke površine i travnjačke zajednice čine važnu sastavnicu kopnenih ekosustava, uzevši u obzir njihov biljno geografski, ekološki...