Djelatnici DVOKUT-ECRA i ovaj puta su sudjelovali na Konferenciji o procjeni utjecaja na okoliš, četvrtoj po redu, koja se održala u Vodicama u razdoblju 18. – 20. rujna 2019. U sekciji “Procjena utjecaja na okoliš” Ines Geci i Tomislav Hriberšek su predstavili rad “Metodologija izrade katastra onečišćivača i propisivanje sanacijskih zahvata i mjera na području zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdan” , a Konrad Kiš je u sekciji “Strategija zaštite prirode i okoliša” predstavio analizu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja područjima ekološke mreže. Konferencija je i ovaj puta okupila brojne uzvanike iz Hrvatske i inozemstva te su i ovom prilikom razmijenjena korisna iskustva i informacije na području zaštite okoliša u Hrvatskoj i šire.

About Post Author