Naša direktorica Marta Brkić sudjelovala je svojim izlaganjem na nacionalnom okruglom stolu  na temu Zelene javne nabave, u ponedjeljak 26.10.2020. Okrugli stol je održan u sklopu događanja The European SDG Sumitt (26.-30. 10. 2020.)  u organizaciji CSR Europe i mreže nacionalnih partnerskih organizacija, s fokusom na temu Impactful Partnerships to Build Back Better. Drago nam je da smo imali prilike doprinijeti ovom događanju, koje okuplja  lidere održivosti u svim sektorima i industrijama kako bi proširili suradnju na specifičnim izazovima SDG-a.

About Post Author