Sudjelovanje na radionici o Copernicus programu
Objavljeno: 16 stu, 2018

Djelatnici Dvokuta sudjelovali na radionici gdje su predstavili Copernicus program i vezane proizvode. Radionica je održana 13. i 14. studenog 2018. u Zagrebu.

Na radionici su predstavljene baze podataka i mogućnosti korištenja (download, obrada, interpretacija) podataka “Sentinel” grupe satelita. Copernicus program je financiran od strane EU koji je započeo lanisranjem prvog satelita 2014. godine. Osnovna mu je svrha pružanje širokog spektra informacija o stanju atmosfere, onečišćenju zraka i klimatskim promjenama. Podaci se prikupljaju putem grupe satelita koji generiraju šest grupa podataka: o atmosferi, moru, kopnu, klimi, iznenadnim događajima i sigurnosti.

Podaci su besplatni i dostupni u raznim oblicima. Jedna od pogodnosti je integracija u GIS aplikacije putem WMS-a ili WFS-a. To će svakako imati velik pozitivan utjecaj na buduća izvještavanja o stanju atmosfere, mora, zemljišnom pokrovu, klimatskim promjenama i iznenadnim događanjima u raznim dokumentima, strategijama i planovima. Prvenstveno zbog izuzetno dobre vremenske, ali i prostorne rezolucije koju ove usluge pružaju.

Predstavnica Europskog Centra za srednjoročne prognoze je predstavila Copernicus servis za upravljanje u kriznim situacijama, informirajući o proizvodima koji prate utjecaj najčešćih prirodnih nepogoda U to u prvom redu spadaju poplave, požari i suše koje godišnje utječu na veliki broj ljudi. Objašnjen je način izrade i svrha pojedinih proizvoda. Isto tako je objašnjen način komunikacije između Servisa za upravljanje u kriznim situacijama i nacionalnih institucija zaduženih za praćenje pojave pojedinih prirodnih nepogoda. DHMZ je predstavio svoje aktivnosti u izradi regionalnih klimatskih modela i prikupljanja i stvaranja hidrometeoroloških podatka te uvid u iste kroz web stranice, baze podataka i publikacije, prenosi HAOP.

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

U razdoblju od 2021. do 2023. godine provodili smo projekt „Istraživanje biljne raznolikosti travnjaka na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i šireg područja Like“. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 200 ploha na kojima je provedeno šestomjesečno praćenje....