Ulaganje u IKT

Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost tvrtke Dvokut-ecro d.o.o.

Unaprjeđenje poslovanja tvrtke DVOKUT-ECRO ulaganjem u  informacijsko-komunikacijsku tehnologiju

Na dan 01.11.2019. godine tvrtka Dvokut-ecro d.o.o.  započela je s provedbom projekta: „Unaprjeđenje poslovanja tvrtke DVOKUT-ECRO ulaganjem u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Specifični cilj projekta:

  • Povećanje konkurentnosti društva Dvokut-ecro d.o.o. ulaganjem u IKT tehnologije

Osnovni podaci o projektu:

  • Naziv projekta : „Unaprjeđenje poslovanja tvrtke DVOKUT-ECRO ulaganjem u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju“
  • Trajanje: 12 mjeseci – 01.11.2019. – 01.11.2020.
  • Ukupna vrijednost projekta: 1.151.542,50 kuna
  • EU sufinanciranje: 567.352,50 kuna
  • Korisnik: DVOKUT-ECROo.o.

Očekivani rezultati provedbe:

  • Unaprjeđenje poslovnih procesa
  • Povećani prihod od prodaje
  • Porast zapošljavanja

Kontakt osoba: Tajana Uzelac Obradović

Tel: +385 1 6114 867

Email: tajana.uzelac@dvokut-ecro.hr

Web: www.dvokut-ecro.hr  

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr