Ulaganje u IKT

logo
Sadržaj ove web objave  isključiva je odgovornost tvrtke Dvokut-Ecro d.o.o.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Unaprjeđenje poslovanja tvrtke DVOKUT-ECRO ulaganjem u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju

Na dan 01.02.2021. godine tvrtka Dvokut-Ecro d.o.o. završila je s provedbom projekta: „Unaprjeđenje poslovanja tvrtke DVOKUT-ECRO ulaganjem u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Specifični cilj projekta:

Povećanje konkurentnosti društva Dvokut-Ecro d.o.o. ulaganjem u IKT tehnologije

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta : „Unaprjeđenje poslovanja tvrtke DVOKUT-ECRO ulaganjem u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju“
Trajanje: 15 mjeseci – 01.11.2019. – 01.02.2021.
Ukupna vrijednost projekta: 1.151.542,50 kuna
EU sufinanciranje: 567.352,50 kuna
Korisnik: DVOKUT-ECRO d.o.o.

Očekivani rezultati provedbe:

Unaprjeđenje poslovnih procesa
Povećani prihod od prodaje
Porast zapošljavanja

Kontakt osoba: Tajana Uzelac Obradović

Tel: +385 1 6114 867

Email: tajana.uzelac@dvokut-ecro.hr

Web: www.dvokut-ecro.hr

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr