Usluge

DVOKUT-ECRO d.o.o. svojim klijentima nudi usluge stručnog savjetovanja, izrade zakonom propisane dokumentacije, kao što su studije i elaborati o utjecaju zahvata na okoliš, strateške studije o utjecaju strategija, planova ili programa na okoliš, studija ili poglavlja glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, dokumentacije potrebne za ishođenje okolišne dozvole, planova gospodarenja otpadom, programa zaštite okoliša i dr. Također, pružamo usluge izrade studija izvedivosti, analize koristi i troškova te pripreme due-diligence izvješća. Nudimo usluge projektiranja u sektoru vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom. Akreditiranim pokretnim ekološkim laboratorijem obavljamo praćenje kvalitete zraka, emisija u zrak i ispitivanje odlagališnih plinova. Također, nudimo usluge analize kakvoće vode i mora, kvalitete tla, analize svojstava otpada i druge istražne radove. Raspolažemo plovilom opremljenim instrumentima za ispitivanje morskih struja, batimetriju i utvrđivanje tipova dna, koje koriste i naši biolozi ronioci za inventarizaciju morskih staništa.

Za dodatne informacije o našim uslugama slobodno nam pošaljite upit!

Kontaktirajte nas