Zadruga za etično financiranje (ZEF) je pravna osoba osnovana s prvenstvenim ciljem stvaranja preduvjeta za osnivanje prve hrvatske etične banke. ZEF će biti osnivač i jedini vlasnik/dioničar etične banke. Etična banka u osnivanju je razvojna banka u vlasništvu svojih članova čiji je primarni cilj ulaganje u razvoj zajednice kroz projekte koji su financijski, društveno i okolišno održivi.

Sudjelovanje DVOKUT-ECRO d.o.o. u projektu je jedan od niza koraka kojima želimo potvrditi svoje opredjeljenje društveno odgovornom poslovanju te doprinijeti razvoju naše zajednice.

About Post Author